suna doniyaw ani doni bolowerew

 wolomali lagni noniyaw la bakruba carti
lagniniw: suna doniyaw ani doni bolowerew
niefoli suruman: Kira ka suna djoyoro, suna kokoro doni, suna Tariku ani Hadisa doni bakaw ka takabolow, Hadisa foli sababuw, Misaliyaw kira ka suna la, kisaw kira ka suna la, suna tche baw
sira surun: http://IslamHouse.com/810109
a file tougouni ( 1 )
Go to the Top