සූරා ෆාතිහා - නව පැහැදීමක්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: සූරා ෆාතිහා - නව පැහැදීමක්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: 1. සූරා ෆාතිහා කොටස් තුනකින් පහදා දීම
2. අල්ලාහ් ට අදාල කොටස, ගැත්තාට අදාල කොටස සහ ඒවා දෙක අතර තිබෙන සම්බන්ධතා
එකතු කළ දිනය: 2015-01-02
Short Link: http://IslamHouse.com/803428
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
Loading the player...
ඇමුණුම ( 1 )
1.
සූරා ෆාතිහා - නව පැහැදීමක්
5.3 MB
Go to the Top