Hoàn cảnh ngày tận thế

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Hoàn cảnh ngày tận thế
Giới thiệu sơ lược: Đây là một trong năm nền tảng đức tin của người Muslim, Allah duy nhất đã giữ kiến thức về ngày này cho riêng Ngài nhưng Ngài lại cho biết một số sự kiện sẽ xảy ra vào ngày đó buộc người Muslim phải tin tưởng. Trong mục tập hợp nhiều bài viết liên quan.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801936
Các chủ đề liên quan ( 2 )
Go to the Top