Niềm tin vào định mệnh

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Niềm tin vào định mệnh
Giới thiệu sơ lược: Tin tưởng vào tiền định và định mệnh là đức tin vĩ đại của tín đồ Muslim phải có, đây là một trong sáu nền tảng của đức tin, để tín đồ biết rằng lỗi lầm y gây ra không phải là nạn kiếp y phải chịu, cũng không phải do bị lỗi lầm mới bị nạn kiếp. Trong mục tập hợp các bài viết liên quan.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801934
Xem thêm ( 11 )
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top