Nhóm Sufiyah

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Nhóm Sufiyah
Giới thiệu sơ lược: Đây là nhóm tự xưng là Islam xuất hiện vào thế kỷ thứ 3 lịch Hijrah, họ kêu gọi mọi người trở nên bất cần đời, sống quay mặt với sự tiến hóa của xã hội. Trong mục phân tích rõ về sự lệnh lạc của họ bằng các bài viết cụ thể và bằng chứng rõ ràng.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801924
Go to the Top