Các lời tụng niệm

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Các lời tụng niệm
Giới thiệu sơ lược: Trang tập hợp các bài viết liệt kê các lời tục niệm, tán dương như giá trị, văn hóa, thời gian, địa điểm và hoàn cảnh phù hợp cho lời cầu xin được chấp nhận, đồng thời phân tích các điểm sai sót trong cầu xin, các ly do cấm lời cầu xin không được chấp nhận, ý nghĩ việc lời cầu xin không được đáp liền, kèm thêm rất nhiều lời cầu xin và tụng niệm khác
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801923
Xem thêm ( 11 )
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top