Giáo lý về hành hương Hajj và Umrah

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo lý về hành hương Hajj và Umrah
Giới thiệu sơ lược: Trong mục tập hợp rất đa dạng bài viết về nghi thức hành hương Hajj và Umrah với hơn 40 ngôn ngữ, đặt biệt là những ngôn ngữ chính. Nhằm giúp người hành hương Hajj và Umrah biết rõ về nghi thức mà họ phải thực hiện. Khẩn cầu Allah chấp nhận tất cả việc hành hương Hajj và Umrah của tín đồ Muslim
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/801195
Xem thêm ( 19 )
Các chủ đề liên quan ( 21 )
Go to the Top