Tajweed Quran

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Tajweed Quran
Giới thiệu sơ lược: Mục tập hợp các bài viết dạy cách xướng đọc Quran theo đúng luật đọc, từ cách phát âm, cách ngân giọng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800801
Go to the Top