Các sai lầm về Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Các sai lầm về Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -
Giới thiệu sơ lược: Từ xưa đến nay kẻ thù Islam luôn tìm mọi cách để hạ nhục, dèm pha, phỉ báng nhân cách cũng như sứ mạng của Nabi - cầu xin bình an và phúc lành cho Người -, họ đã bịa đặt, vu khống và cả biếm họa về tấm gương cao quí của vị lãnh đạo Islam. Ngoài ra họ còn xúc phạm đến các vị Sahabah trung can nghĩa đãm với Người, với mục đích kéo mọi người ngày càng nhìn nhận sai lầm về Islam về vị Nabi nhân hậu này. Âu đó cũng là con đường mà Allah đã vạch để thử thách thiên hạ như Ngài đã phán mang ý nghĩa: "Và vì thế TA (Allah) đã đặt để cho mỗi vị Nabi phải đối đầu với các thế lực chông đối. Tuy nhiên chỉ cần Thượng Đế Ngươi (Muhammad) là đủ ban chỉ đạo và chiến thắng." Trong mục này tổng hợp rất nhiều bài viết và sách vở liên quan đến chủ đề này.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800796
Các chủ đề liên quan ( 1 )
Go to the Top