Giáo dục con trẻ

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo dục con trẻ
Giới thiệu sơ lược: Mục giáo dục con trẻ là nhiệm vụ trọng đại góp phần xã hội được tốt đẹp, việc giáo dục này là nhiệm vụ của gia đình, cha mẹ. Cho nên mỗi người phải có chịu trách nhiệm những gì mình quản lý.
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800620
Xem thêm ( 2 )
Các chủ đề liên quan ( 6 )
Go to the Top