Giá trị việc kết nối dòng tộc và hiếu thảo bậc song thân

Thể loại chủ đề Giới thiệu chung
Chủ đề: Giá trị việc kết nối dòng tộc và hiếu thảo bậc song thân
Giới thiệu sơ lược: Trang mục hiếu thảo cha mẹ và kết nối thân tộc: Việc hiếu thảo với song thân là hành động vĩ đại sau khi đã công nhận Allah duy nhất để thờ phượng, nên thấy rằng trong bộ giáo luật Islam từ Quran và Sunnah nêu rất nhiều việc điều này, các tấm gương hiếu thảo của bậc hiền nhân xưa rất đáng để học hỏi. Thấy rằng trong Islam có đa dạng hiếu thảo với cha mẹ lúc sinh thời và khi họ qua đời. Trong trang này tập hợp rất nhiều bài viết liên quan đến chủ đề hiếu thảo bậc sinh thành
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/800619
Xem thêm ( 27 )
Các chủ đề liên quan ( 3 )
Go to the Top