മദ്യം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മദ്യം
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795478
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - നേപാളി - ഇംഗ്ലീഷ് - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - സ്വാഹിലി - സങ്കോ - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - മുന്ടങ്ക - അക്കാനി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബോസ്നിയന്‍ - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - സോമാലി - ഫ്രെഞ്ച്‌ - ബംബറാ - വലഫ് - റഷ്യന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഉയിഗര്‍ - ഹിന്ദി - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - ഹൗസ - ഇറ്റാലിയന്‍ - അംഹറിക്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - തമിഴ്‌ - അഫ്രി - സിന്‍ഹളീസ്‌ - താജിക്‌ - കസാക്‌ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - മൂര്സ് - ആസാമി - തുര്കുമാനി - ഗ്രീക്‌ - േസാന്കി - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - മാസിഡോണിയന്‍
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 13 )
Go to the Top