ജിഹാദിന്‍റെ വിവിധ തരം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ജിഹാദിന്‍റെ വിവിധ തരം
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795449
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഇംഗ്ലീഷ് - നേപാളി - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - മുന്ടങ്ക - സ്വാഹിലി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബോസ്നിയന്‍ - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - സോമാലി - ഫ്രെഞ്ച്‌ - വലഫ് - ഹിന്ദി - അക്കാനി - റഷ്യന്‍ - ബംബറാ - ഉസ്ബക്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഉയിഗര്‍ - േസാന്കി - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - ഇറ്റാലിയന്‍ - ഹൗസ - അംഹറിക്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - തമിഴ്‌ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - താജിക്‌ - അഫ്രി - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - കസാക്‌ - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - മൂര്സ് - തുര്കുമാനി - ആസാമി - ഗ്രീക്‌ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - മാസിഡോണിയന്‍ - സങ്കോ
Go to the Top