ഭരണവും നേതൃത്വവും

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഭരണവും നേതൃത്വവും
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795445
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഇംഗ്ലീഷ് - നേപാളി - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - മുന്ടങ്ക - സ്വാഹിലി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബോസ്നിയന്‍ - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - സോമാലി - ഫ്രെഞ്ച്‌ - ഹിന്ദി - അക്കാനി - റഷ്യന്‍ - ബംബറാ - വലഫ് - ഉസ്ബക്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഉയിഗര്‍ - ഇറ്റാലിയന്‍ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - അംഹറിക്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തമിഴ്‌ - തുര്‍കിഷ്‌ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - താജിക്‌ - ഹൗസ - അഫ്രി - കസാക്‌ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - മലാദീവിയന്‍ - തുര്കുമാനി - ആസാമി - ഗ്രീക്‌ - മൂര്സ് - തിഗ്രിനിയ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - മാസിഡോണിയന്‍ - സങ്കോ
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top