രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: രാത്രി നമസ്കാരത്തിന്‍റെ ശ്രേഷ്ഠത
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795430
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - നേപാളി - ഇംഗ്ലീഷ് - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - മുന്ടങ്ക - സ്വാഹിലി - സങ്കോ - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബോസ്നിയന്‍ - ഹിന്ദി - സോമാലി - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - വലഫ് - അക്കാനി - റഷ്യന്‍ - ബംബറാ - ഉസ്ബക്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഉയിഗര്‍ - ഇറ്റാലിയന്‍ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - ഹൗസ - അംഹറിക്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - തമിഴ്‌ - അഫ്രി - സിന്‍ഹളീസ്‌ - താജിക്‌ - കസാക്‌ - മലാദീവിയന്‍ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - തുര്കുമാനി - ആസാമി - ഗ്രീക്‌ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - മാസിഡോണിയന്‍
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 2 )
Go to the Top