ഇസ്ലാമിലെ ആഘോഷങ്ങള്‍

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാമിലെ ആഘോഷങ്ങള്‍
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795412
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - നേപാളി - ഇംഗ്ലീഷ് - ബോസ്നിയന്‍ - കന്നട - ചൈന - തെലുങ്ക്‌ - മുന്ടങ്ക - സ്വാഹിലി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബംബറാ - ഉര്‍ദു - ഹിന്ദി - താജിക്‌ - അക്കാനി - സോമാലി - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - വലഫ് - ഗ്രീക്‌ - റഷ്യന്‍ - റൊമാനിയന്‍ - ഉസ്ബക്‌ - പേര്‍ഷ്യന്‍ - അംഹറിക്‌ - ഉയിഗര്‍ - ഇറ്റാലിയന്‍ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - സ്പാനിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - ഹൗസ - തമിഴ്‌ - അഫ്രി - സങ്കോ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - യൊറുബ - കസാക്‌ - മലാദീവിയന്‍ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - തുര്കുമാനി - ആസാമി - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - തഗാലോഗ്‌ - ജര്‍മന്‍ - Maguindanao - മാസിഡോണിയന്‍
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 32 )
Go to the Top