പ്രവാചകന്‍ (സ) യുടെ ക്ഷമാശീലം

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: പ്രവാചകന്‍ (സ) യുടെ ക്ഷമാശീലം
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795390
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഇംഗ്ലീഷ് - ബോസ്നിയന്‍ - നേപാളി - ചൈന - കന്നട - മുന്ടങ്ക - അക്കാനി - തെലുങ്ക്‌ - സ്വാഹിലി - സങ്കോ - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - ബംബറാ - ഹിന്ദി - താജിക്‌ - സോമാലി - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - ഗ്രീക്‌ - റഷ്യന്‍ - വലഫ് - പേര്‍ഷ്യന്‍ - ഹൗസ - ഉസ്ബക്‌ - അംഹറിക്‌ - ഉയിഗര്‍ - ഇറ്റാലിയന്‍ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - തിഗ്രിനിയ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - അഫ്രി - തമിഴ്‌ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - ആസാമി - കസാക്‌ - യൊറുബ - മലാദീവിയന്‍ - സെര്ബിയന്‍ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - അല്‍ബാനിയന്‍ - തുര്കുമാനി - ഫുലാഹ്‌ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - തഗാലോഗ്‌ - Maguindanao - മാസിഡോണിയന്‍
വീണ്ടും കാണുക ( 34 )
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 1 )
Go to the Top