ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു പറയുന്ന കക്ഷികള്‍

വിഷയാധിഷ്ടിത വിഭജനം ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഇസ്ലാമിലേക്ക് ചേര്‍ത്തു പറയുന്ന കക്ഷികള്‍
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/795388
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: അറബി - ഇംഗ്ലീഷ് - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ചൈന - േസാന്കി - ഡച്ച്‌ (ഹോളന്റിലെ) - മുന്ടങ്ക - കന്നട - ബംബറാ - തെലുങ്ക്‌ - ഹിന്ദി - ബോസ്നിയന്‍ - അക്കാനി - വിയറ്റ്‌നാമീസ്‌ - ഫ്രെഞ്ച്‌ - വലഫ് - നേപാളി - റഷ്യന്‍ - സ്വാഹിലി - പേര്‍ഷ്യന്‍ - അംഹറിക്‌ - സോമാലി - ഉയിഗര്‍ - ഉസ്ബക്‌ - ഇറ്റാലിയന്‍ - കുര്‍ദിഷ്‌ ഭാഷ - പോര്‍ചുഗീസ്‌ - ഉര്‍ദു - സ്പാനിഷ്‌ - ഇന്റൊനേഷ്യന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌ - തമിഴ്‌ - സിന്‍ഹളീസ്‌ - താജിക്‌ - അഫ്രി - ആസാമി - കസാക്‌ - മലാദീവിയന്‍ - സെര്ബിയന്‍ - മൂര്സ് - ഉഗാണ്ടന്‍ - ഹൗസ - അല്‍ബാനിയന്‍ - തുര്കുമാനി - ഫുലാഹ്‌ - തിഗ്രിനിയ - ഒറൊമിഗ്‌ന - ചെര്‍കെസ്സിയന്‍ - തഗാലോഗ്‌ - Maguindanao - മാസിഡോണിയന്‍
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 6 )
Go to the Top