kiilaa la misiroo kiitiyo lu

siifaa lu konokonofeŋo lu la karoo la walaa baa lu
a juubee koteke ( 3 )
Go to the Top