หุกมการสั่งใช้ในสิ่งที่ดีงามและห้ามปรามในสิ่งที่ชั่วช้า

เรื่องที่เกี่ยวข้อง ( 20 )
Go to the Top