sunna siginto sallen palle da a kaane fasaŋontaaxu

dabarinden moxonwa Subject Information
tuyade: sunna siginto sallen palle da a kaane fasaŋontaaxu
fo deppe: sunna siginto sallen palle da a kaane fasaŋontaaxu
siti fo deppe: http://IslamHouse.com/790086
faidi qadi ( 1 )
Go to the Top