വാലന്‍റീന്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: വാലന്‍റീന്‍ ആഘോഷത്തിന്‍റെ വിധി
ഭാഷ: ചൈന
സംക്ഷിപ്തം: അവിശ്വാസികളുടെ ആഘോഷമായ പ്രസ്തുത ദിനം മുസ്ലീംകളും ആചരിക്കുന്നതിന്‍റെ ഇസ്ലാമിക വിധി വ്യക്തമാക്കുന്നു.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74308
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
伊斯兰对情人节的界定
335.7 KB
: 伊斯兰对情人节的界定.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

问:今年的214日是西方国家的情人节,按照当地习俗,这一天须向自己的情人赠送红色玫瑰花表示爱情。自己也要穿上红色的衣服,购买有情人节图案(一个红色的大心脏)的糖果或巧克力送给有情人(包括偷情的人)。人们说,这是西方的社会文明。请问,生活在西方社会的穆斯林是否应当随乡入俗,跟大多数人一样热烈庆祝这个节日?

答:根据《古兰经》和《圣训》的教导,以及先辈穆斯林学者的一致定论,穆斯林社会只有两个贵重的节日:开斋节和宰牲节。其它任何节日都不在伊斯兰信仰或穆斯林文明的范围之内。当然,每个民族都有许多当地的习俗,伊斯兰是世界性的全人类宗教,不可避免地,穆斯林所在之处同其它民族和宗教信徒共同生活,但是对于与伊斯兰不相干的节日或庆典应当尽量回避。更不能容许把非伊斯兰的节日接受为穆斯林的生活内容,例如西方国家的情人节。这个节日据说是同罗马时代的一个基督教传教士有关,同先知尔撒圣人毫不相干。如果在伊斯兰法定的节日以外增加卡菲勒的什么节日或庆典,那是对真主法度的超越,应当禁止。《古兰经》说:

وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ[ الطلاق آية: (65)]

【谁超越真主的法度,谁确是不义的。】[①]

此外,对于外教人的节日,如果穆斯林同他们一起随乡入乡,那就是模仿卡菲勒的行为,这种模仿(Tashabbuh)就等于向卡菲勒表示忠诚(Muwaalat),表现同他们一样的热情和兴奋,这是伤害伊玛尼的行为,是罪过。先知穆圣(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁模仿其它人,也就成为他们中的一员了。”作为一个只敬畏真主、遵从穆圣的伊斯兰信士,对卡菲勒的节日,不论是当地民族英雄的个人崇拜或者是卡菲勒异教信仰的崇拜,都应当避免。

不仅如此,穆斯林应当与非伊斯兰活动完全划清界线,不要参预他们的准备工作或协助筹备工作,如布置场所、准备饮食、销售礼品、帮助宣传、发布信息等。因为,这些活动都间接地与他们的庆典有关,是在为他们服务,表示支持和效忠,这也是不许可的。《古兰经》说:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى البِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَتَعَاوَنُوا عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ العِقَابِ[ المائدة آية: (2)]

【你们当为正义和敬畏而互助,不要为罪恶和横暴而互助。你们当敬畏真主,因为真主的刑罚是严厉的。】[②]

穆斯林的行为和责任是遵循经训原则,坚守穆斯林的本份,不为虚荣的名誉和地位所诱惑,尤其在此物欲横流,人心浮躁,精神空虚,文明堕落的时代,这是真主的考验。真主不喜欢搞异端的人,因为他们偏离了正道,等待他们的是严厉的惩罚。穆斯林的整个生活目的是取悦于至仁至慈的真主,因此,必须寻求真主的引导,坚定正信的道路。以上是伊斯兰对情人节的界定,对其他非伊斯兰的节日或庆典也可以酌情参考。

在真主的大道上坚忍者必然胜利。我们祈求真主恩赐他的使者,宽恕使者的家属和弟子们。

(本文是伊斯兰法制网站上的一篇对专家询问的答复——译者注)

 

[①]《离婚章》第65节

[②]《筵席章》第72节

Go to the Top