മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മുസ്ലീം വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ നേരിടുന്ന വെല്ലുവിളികള്‍
ഭാഷ: ചൈന
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-15
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/74305
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - തായ്‌ - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
穆斯林大学生面临的挑战
302.7 KB
: 穆斯林大学生面临的挑战.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

学是知识的殿堂,也是无数莘莘学子开拓人生前景的阶梯,读书做官是陈旧的观念,因为如今的社会许多人不想做官,而希望凭一技之长走遍天下,未来的生活有保障。简单地说,上大学就是为了找生活出路,好生活离不开经济基础,所以今日的新概念是知识与经济的紧密结合,成为知识经济。在许多人的思想中,权钱交易令人羡慕而不敢高攀,但是有了大学文凭,便得加入以知识与金钱交换的行列,可得异曲同工之妙。十年寒窗苦,总算有了出头之日,盼望前程如花似锦。穆斯林大学生面临的第一个挑战是人生目的和人生观的转变。

大学的产品就是知识,到处都是知识,老师和学生都在知识爆炸中激动,知识有巨大的诱惑力,使学生们为未来获得名利和满足物欲充满幻想,因为努力学习这些知识,就可以成功地把自己的才华转变成金钱的价值。穆斯林的青年在家中也许得到过一些认主独一的意识,敬畏真主,孝敬父母,但进入的大学校园,自惭形秽,不入大流,把自己的信仰隐藏起来,别让同学看到自己是异类。许多穆斯林的家长不希望自己的孩子升入大学读书,不是完全没有道理,因为他们感觉到那是一个污秽的大染缸。大学中的一切课程和教育都是与信仰背离,崇拜西方社会近百年的人文主义成就,否认真主,不论道德,宣传人定胜天的思想,只要达到目的不讲手段。大学毕业之后的穆斯林,追求名利心切,保留信仰者还有几人?正如当代世界,知识爆炸,人心险恶;科技发达,公害严重,穆斯林的年轻人获得了可以出卖的知识,丢掉了伊斯兰的虔诚。

身在其中的穆斯林大学生,耳濡目染都是现代知识创造的华丽虚幻,掩盖了对信仰真理的追求和理解,更看不到,社会以名利和物欲引导社会迷误和生活糜烂。他们只看到知识所带来的阳光灿烂,而不愿意去深思光华之中遮盖的阴暗面,例如走入歌舞厅,是否去想一下在灯红酒绿掩盖之下的内心阴险和奸诈。步入大学之门,所见所闻都是为个人前途奋斗的学人,谈吐温文尔雅,心理极端自私自利,落入了泡沫文化的迷误,面临着严峻的思想和信仰的挑战。书中自有黄金屋,书中自有美如玉,为迷恋有价值的知识而丢弃根本的灵魂和精神信仰,须知无神论教育引导你背离真主,改造穆斯林大学生的世界观和认识论,这是挑战之二。

作为穆斯林,在社会的自由之中,不是随波逐流,堕落不能自拔,而要有些精神自制能力,在自由之中活得自主﹑自在和自保,保持穆斯林正道信仰和道德本色,出污泥而不染。伊斯兰的信仰要每个穆斯林不忘三个问题﹕如何敬畏真主﹖怎样完成今世的家庭和社会的责任﹖死后的复活日怎样向真主交代,祈求安宁的永久后世﹖是否经常思考这三个问题,构成了穆斯林与非穆斯林的区别。回答这三个问题必须刻苦学习,才能获得终身受益的答案。伊斯兰不是传统,不是得之于血统的遗传,出身在穆斯林家庭并非是穆斯林的保障,伊斯兰是每个穆斯林自己选择的信仰。伊斯兰是全面行为的表现,而不是现代受到严重腐蚀的宗教,他们宣传只要心里有主,做什么多可以,或者只要心不坏,信仰什么都一样,或者庸俗的说法信则有,不信则无,或者平时不烧香临时抱佛脚功利主义的迷信,或者不吃猪肉民族习惯的宗教。伊斯兰是通过对真主迹象的认识诚信独一无二的真主是宇宙万物的造化者,天地的创造,昼夜的轮流,在有理智者看来,此中确有许多迹象。”(古兰经,3190)穆斯林深信《古兰经》是真主的启示语言,揭示天地万物的真相,指导全人类正道生活,警告被迷误的人,穆斯林的一切生活必须依赖《古兰经》和圣训,以实际行动表达万物非主,唯有真主;穆罕默德是真主使者的根本信念。做一个合格的穆斯林,不能靠打坐冥思或自作主张,而需要学习知识,学习伊斯兰的信仰精义和道德准则,恪守伊斯兰的法度和生活规则,加入全世界穆斯林社会,思想划一,礼仪一致,遵循共同的人间真理。俗话说﹕真理的大门只有一个,而错误的道路无数;全世界穆斯林的统一,秘密就在于共同遵循真主启示的《古兰经》真理,服从先知穆圣的训导,任何地方的穆斯林都无例外。时刻想到这三个问题,就有了信仰的自约机制和精神指导,永远不会偏离,为自己是一个穆斯林而感到激动和自豪,勇往直前不犹豫。伊斯兰是穆斯林的全部信仰,而不是各取所需的部份行为,只是不吃猪肉或者一年一次请阿訇上坟念经,不是伊斯兰。也许在校园中有同学秘密传教,来吧﹗信仰我们的宗教,既有了信仰的归宿,又快乐,有好玩,什么都自由大随便。

现代有许多宗教败落了,原因是这些宗教经典残缺不全,或者版本混乱,他们的教会或寺庙宗派各取所需,只执行一部分,放弃大部份,形式上繁文缛节,内容上早已变质,在伊斯兰信仰中,这种现象不存在,也不允许。社会自由,鱼目混珠,例如伪先知宣传自制的新宗教,用魔术和谎言蛊惑人心。真主在《古兰经》中警告说﹕你们确信经典里的一部分律例,而不信别一部分吗﹖你们作此事者,其报酬不外在今世生活中受辱,在复活日,被判受最严厉的刑罚。真主绝不忽视你们的行为。”(285)挑战之三是五彩缤纷的校园生活。穆斯林大学生应当不会忘自己是穆斯林,随时想到以上三个问题作为行为的自我监督。有一些与伊斯兰教义原则违背的活动,例如舞会﹑庆祝饮宴﹑男女狂欢﹑谈情说爱﹑赌博游戏﹑酗酒吸毒,必须谢绝和躲避,保持一个穆斯林的自尊和自主。《古兰经》说﹕你们应当为正义而互助,不要为罪恶和横暴而互助。”(52)穆斯林是一个严守纪律的信仰群体,以正道的精神克制私欲,杜绝邪恶,所以,西风东进崇洋媚外的社会恶劣风气是对穆斯林青年的严峻考验。先知穆圣说﹕谁向我保证看守舌头和羞体,我就保证他能进天堂。《布哈里圣训集》世界上的人类都有共同的人性和欲望,食﹑色,性也,人性私欲的基础在对饮食和色情的渴望和追求,也是一般没有原则的人最容易受到诱惑的原因,人品和道德的训练也必须从此开始,不因恶小而为之,防止养成大祸害,人格和尊严全面崩溃。(西方各国,大学生信仰自由,校园中有教堂,也有清真寺,至少校方批准开放一处穆斯林文化活动厅或礼拜室,而且有公开活动的穆斯林学生会关心穆斯林同学。

中国校园一律实行无神论,禁止宗教活动,但穆斯林学生可以得到两个方面的条件,应当充份利用,团结穆斯林同学。一是学校中的清真食堂,是穆斯林学生每天聚餐和信息交流的合法场所。第二,在不影响课业的情况下,穆斯林学生可以在星期五到附近清真寺参加主麻聚礼,这也是合法的行动。----译者补充)先知穆圣说﹕你们中每一个人,都是弟兄们的一面镜子,从你身上,他们将看到自己的污点,而洗刷之。穆斯林的大学生,生活在比一般人更加艰苦的环境中,每天都在乘风破浪奋斗,接受生活的考验,同时也是其它穆斯林大学生的一面镜子。同在一个校园之中的穆斯林弟兄姐妹们应当团结起来,形成自己的小社会,互相在信仰和道德上鼓励,树立正气,精神振奋,成为一个风骨懔然刚正不阿的先进集体。《古兰经》说﹕(穆罕默德)说﹕污秽的和清洁的,是不相等的,即使污秽的为数很多,使你们赞叹。有理智的人们啊﹗你们当敬畏真主,以便你们成功。”(5100)大学生是穆斯林社会中的精英,应当属于理智的人,进入大学学习是一个难得的好机会,感赞真主恩赐的机遇,时刻记念真主。大学生应当利用这个机会获得社会服务需要的知识和技能,不辜负父母的希望和穆斯林社会的期待,在校期间努力学习把自己的才华转变成金钱的价值,将来可以换取房子﹑票子﹑妻子﹑儿子和车子,这是现实的社会,伊斯兰不否认任何对生活的物质需要和对社会现实的生存适应。但是,穆斯林是一个遵奉正道的特殊人群,在任何情况下都必须保持信仰的人格,敬畏真主,孝敬父母,服务于穆斯林社会,为今世与后世两世的幸福和吉庆付出辛苦和代价,成为真正成功的人。先知穆圣说﹕聪明理智的人一生当中严于律己,也要为死后的生活耕耘,而低能愚昧的人只为追求现世的享乐绞尽脑汁,他们也是向真主礼拜祈祷。《布哈里圣训集》大学是一个年轻人的黄金岁月,命运的转折点。穆斯林大学生从迈入大学第一步就落入了这三大挑战的泥潭,要靠自己的意志和毅力才有可能逢凶化吉。在大学这个大染缸﹑大熔炉中,是灵魂堕落,还是精神升级,完全是个人的努力,先知穆圣说﹕一切事业,只以意念为转移;每个人有什么目的,便得到什么收获。

Go to the Top