മുതമത്തിആയി ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ‍ല്‍

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: മുതമത്തിആയി ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ‍ല്‍
ഭാഷ: തായ്‌
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍
പരിഭാഷകര്‍: ഉഥ്മാന്‍ ഇദ്‘രീസ്
പരിശോധകര്‍: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
സംക്ഷിപ്തം: മുതമത്തിആയി ഉംറ നിര്‍വ്വഹിക്കുകയും ഹജ്ജ് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്താ‍ല്‍ ഉള്ള വിധിയെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്’വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73501
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തായ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍ - തുര്‍കിഷ്‌
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

คำถามที่ 512

ผู้ที่เนียตอิหฺรอมอุมเราะฮฺเพื่อทำหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ แต่แล้วเกิดความจำเป็นไม่สามารถทำหัจญ์ในปีนั้นได้ อยากทราบว่าเขาต้องชดเชยอะไรไหม?

 

คำตอบ

ไม่ต้องกระทำสิ่งใด เพราะผู้ที่ทำหัจญ์แบบตะมัตตุอฺ เมื่อเขาได้เนียตอิหฺรอมอุมเราะฮฺและได้ทำอุมเราะฮฺจนแล้วเสร็จ ต่อมาเขาเกิดเปลี่ยนใจไม่อยากทำหัจญ์ก่อนที่เขาจะเนียตอิหฺรอมหัจญ์ เขาก็ไม่ต้องกระทำสิ่งใด นอกจากว่าเขาได้นะซัร(บนบาน)ไว้ เมื่อเขาได้ทำนะซัรว่าจะทำหัจญ์ในปีนี้ เขาวาญิบต้องปฏิบัติตามนะซัรนั้น แต่ถ้าไม่มีการนะซัรเขาก็ไม่ต้องอึดอัดใจที่ละทิ้งการทำหัจญ์หลังจากที่เขาได้ทำอุมเราะฮฺเรียบร้อยแล้ว

 

Go to the Top