ഹജ്ജിലെ പിഴവുകള്‍ക്കുള്ള പ്രായശ്ചിതം

ഫത്‘വകള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഹജ്ജിലെ പിഴവുകള്‍ക്കുള്ള പ്രായശ്ചിതം
ഭാഷ: തായ്‌
മുഫ്‌തി: മുഹമ്മദ്‌ ബിന്‍ സ്വാലിഹ്‌ അല്‍-ഉതൈമീന്‍
പരിഭാഷകര്‍: ഉഥ്മാന്‍ ഇദ്‘രീസ്
പരിശോധകര്‍: സ്വാഫി ഉസ്മാന്‍
സംക്ഷിപ്തം: പ്രസ്തുത വിഷയവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യത്തിന് ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’നു സ്വാലിഹ് ഉഥൈമീന്‍റെ അര്‍കാനുല്‍ ഇസ്ലാം എന്ന ഫത്‘വാസമാഹാരത്തില്‍ നിന്നുള്ള മറുപടി.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2008-01-12
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/73496
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: തായ്‌ - അറബി - ബെങ്കാളി - ബോസ്നിയന്‍
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

 

คำถามที่ 492

ผู้ทำหัจญ์ได้กระทำผิดพลาดบางอย่างในพิธีกรรมหัจญ์ของเขา และเขาไม่มีสิ่งที่จะใช้สำหรับชดเชยความผิดพลาดดังกล่าว และได้เดินทางกลับบ้านเมือง อยากทราบว่า เขาสามารถกระทำการชดเชยที่บ้านเมืองของเขาได้ไหม หรือว่าจำเป็นต้องกระทำที่มักกะฮฺเท่านั้น? และถ้าหากว่าจำเป็นต้องกระทำที่มักกะฮฺ อยากทราบว่าอนุญาตให้เขามอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทนได้ไหม?

 

คำตอบ

เราจำเป็นต้องทราบก่อนว่า ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร ถ้าหากว่าเขาได้ละทิ้งสิ่งที่เป็นวาญิบ เขาก็จำเป็นต้องจ่ายฟิดยะฮฺ (ชดเชย) ด้วยการเชือดสัตว์ในบริเวณมักกะฮฺ เพราะเป็นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องกับอิบาดะฮฺหัจญ์ และจะไม่ถูกรับถ้าเชือดในสถานที่อื่นจากมักกะฮฺ และถ้าหากว่าเขาได้กระทำผิดในสิ่งที่ต้องห้าม เขาก็สามารถชดเชยด้วยหนึ่งในสามประการคือ

1.      ถือให้อาหารแก่ผู้ที่ขัดสนจำนวน 6 คน ซึ่งจำเป็นต้องกระทำที่มักกะฮฺ หรือสถานที่เขาได้กระทำผิด

2.   หรือถือศิยามจำนวน 3 วัน ในกรณีนี้ เขาสามารถถือศิยามที่มักกะฮฺหรือที่อื่นก็ได้ นอกจากว่าสิ่งต้องห้ามดังกล่าวคือการร่วมหลับนอนกับภรรยาก่อนการตะหัลลุลแรกของพิธีกรรมหัจญ์ ดังนั้นเขาจำเป็นต้องเชือดอูฐหนึ่งตัว ณ สถานที่ที่เขาได้กระทำผิด และที่มักกะฮฺ และให้เขาแจกจ่ายแก่บรรดาผู้ที่ขัดสน

3.    หรือเป็นการทำโทษจากการล่า (ฆ่า) สัตว์บก ดังนั้นเขาจำเป็นต้องชดเชยด้วยการเชือดสัตว์ชนิดเดียวกันหรือเท่าเทียมกับสัตว์ที่ถูกล่า (ฆ่า) หรือให้อาหาร หรือถือศิยาม ถ้าเป็นการถือศิยามเขาก็สามารถกระทำ ณ สถานที่ใดก็ได้ และถ้าเป็นการให้อาหาร หรือเชือดสัตว์ อัลลอฮฺตรัสความว่า เป็นสัตว์พลีที่ไปถึงอัล-กะอฺบะฮ์ (อัลมาอิดะฮฺ 95) ดังนั้นเขาจำเป็นต้องกระทำในเขตหะรอม และอนุญาตให้เขามอบหมายให้ผู้อื่นกระทำการแทน เพราะท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้มอบหมายให้ท่านอาลีเชือดสัตว์ฮัดย์ของท่านที่เหลือทั้งหมด

 

Go to the Top