తజ్వీద్ అల్ ఖుర్ఆన్

అంశాల వారీగా కేటగిరీలు విషయపు వివరణ
పేరు: తజ్వీద్ అల్ ఖుర్ఆన్
సంక్షిప్త వివరణ: తజ్వీద్ అల్ ఖుర్ఆన్ లో ఎలా ఖుర్ఆన్ చదవాలి, అక్షరాలు ఎలా పలకాలి మొదలైన విషయాలు కొన్ని ప్రపంచ భాషలలో ఇక్కడ ఉన్నాయి.
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/731918
మరిన్ని అంశాలు ( 2 )
Go to the Top