ಕುರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಕುರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: 35ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕುರ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳನ್ನು ಈ ಕಡತವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/731739
ಇದನ್ನೂ ನೋಡಿರಿ ( 15 )
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 2 )
Go to the Top