ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಮರಳುವುದು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಾಹನೆಡೆಗೆ ಮರಳುವುದು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಪಾಪ ಮಾಡದವರು ಯಾರೂ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಸಂಜೆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡಬೇಕಾದ ಅತ್ಯಾವಶ್ಯಕತೆಯಿದೆ. ಈ ಪುಟವು ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಪಡುವುದರ ಕೆಲವು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಶಿಷ್ಟಾಚಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/730553
Go to the Top