ವ್ಯವಹಾರಗಳು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ವ್ಯವಹಾರಗಳು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಮತ್ತು ಅದರ ವಿಧಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಈ ವರ್ಗೀಕರಣವು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ವ್ಯಾಪಾರ, ಬಡ್ಡಿ, ಬ್ಯಾಂಕು, ಆಯ್ಕೆ, ಪಾವತಿ, ಸಾಲ, ಅಡವು, ವರ್ಗಾವಣೆ, ಪಾಲುದಾರಿಕೆ, ಪಾಲುಗುತ್ತಿಗೆ, ಬಾಡಿಗೆ, ಪಾಲು ಭೂಮಿಯ ಸಾಗುವಳಿ, ಉಡುಗೊರೆ, ಕೂಲಿ, ಠೇವಣಿ, ರೇಸ್ ಕೋರ್ಸ್, ವಕ್ಫ್, ಋಣಮುಕ್ತಿ ಇತ್ಯಾದಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/730529
Go to the Top