ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು

ವಿಷಯಾಧಾರಿತ ವರ್ಗೀಕರಣ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಈ ಪುಟವು ಜಗತ್ತಿನ ವಿಭಿನ್ನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಸ್ಲಾಮಿನ ಪ್ರವಾದಿಯ -ಮುಹಮ್ಮದ್(ಸ)ರವರ- ಪ್ರವಾದಿತ್ವದ ಲಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅದು ಅನೇಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಯವರು ತಿಳಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಅಗೋಚರ (ಪರೋಕ್ಷ) ವಿಷಯಗಳು, ಅಲ್ಲಾಹು ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅದ್ಭುತ ಪವಾಡಗಳು, ಪ್ರವಾದಿ(ಸ)ಯವರ ಆಗಮನದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಮುಂಚಿನ ಪ್ರವಾದಿಗಳು ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಶುಭವಾರ್ತೆಗಳು ಇತ್ಯಾದಿ.
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/730476
Go to the Top