ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನೀ ಅಲ್ ಖಯ್ಯಾತ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನೀ ಅಲ್ ಖಯ್ಯಾತ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದುಲ್ ಹರಾಮ್ ನ ಇಮಾಮ್ ಮತ್ತು ಖತೀಬರಾಗಿದ್ದರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729775
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top