ಅಬ್ದುರ್ರಝ್ಝಾಕ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ತಾನ್ ಅದ್ದುಲೈಮೀ

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುರ್ರಝ್ಝಾಕ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ತಾನ್ ಅದ್ದುಲೈಮೀ
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇರಾಕ್ ಮೂಲದ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣಗಾರರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729766
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top