ಫಾರಿಸ್ ಅಬ್ಬಾದ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಫಾರಿಸ್ ಅಬ್ಬಾದ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಯಮನ್ ಮೂಲದ ಕುರ್ ಆನ್ ಪಾರಾಯಣಗಾರರು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729753
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 1 )
Go to the Top