ಅದ್ದೂಕಾಲೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಆಲಮ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅದ್ದೂಕಾಲೀ ಮುಹಮ್ಮದ್ ಅಲ್ ಆಲಮ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಇವರು 1949ರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದರು. 1978ರಲ್ಲಿ ಇವರು ಶರೀಅತ್ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಪದವಿಯನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಇವರು ಕುರ್ ಆನ್ ಕಲಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-29
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729732
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top