ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಬಈಜಾನ್

ವ್ಯಕ್ತಿ ಪರಿಚಯ ವಿಷಯ ಮಾಹಿತಿ
ಶೀರ್ಷಿಕೆ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಅಲ್ ಬಈಜಾನ್
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ವಿವರಣೆ: ಅಬ್ದುಲ್ಲಾಹ್ ಇಬ್ನ್ ಅಬ್ದುರ್ರಹ್ಮಾನ್ ಇಬ್ನ್ ಸುಲೈಮಾನ್ ಅಲ್ ಬಈಜಾನ್. ಇವರು ಅಲ್ ಖರ್ಜ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಕುಲ್ಲಿಯತುಲ್ ಉಲೂಮಿ ವದ್ದಿರಾಸಾತಿಲ್ ಇನ್ಸಾನಿಯ್ಯಃದಲ್ಲಿ ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಹಿ. 1434ರಲ್ಲಿ ಇವರನ್ನು ಮದೀನಾದಲ್ಲಿರುವ ಅಲ್ ಮಸ್ಜಿದು ನ್ನಬವೀಯ ಇಮಾಮರನ್ನಾಗಿ ನೇಮಿಸಲಾಯಿತು.
ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡ ದಿನಾಂಕ : 2014-09-28
ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಕೊಂಡಿ: http://IslamHouse.com/729439
ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ( 0 )
Go to the Top