การเชือดอุฎหิยะฮฺที่เป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺมากที่สุด

ฟัตวา การ์ดของข้อมูล
หัวข้อ: การเชือดอุฎหิยะฮฺที่เป็นที่โปรดปรานของอัลลอฮฺมากที่สุด
ภาษา: ตุรกิช
วันที่เพิ่ม: 2008-01-09
ลิงก์แบบย่อ: http://IslamHouse.com/72824
:: หัวข้อนี้ถูกจัดอยู่ในหมวดหมู่ต่อไปนี้ ::
คำแปลของการ์ดข้อมูลในภาษาต่างๆ: ตุรกิช - อาหรับ - มาลายาลัม - เบ็งกอล - บอสเนีย
คำอธิบายโดยละเอียด

Rasulullah (Sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Ak tüylü koyunun kanı Allah'a iki siyah koyunun kanından daha sevimlidir."[1]

el-Afra[2]: Rengi beyaza çalan fakat tam olarak beyaz olmayan koyundur. Ufre toprak rengidir. Kurban olarak ak koyunun kanı Allah katında iki siyah koyunun kanından daha sevimlidir. Kurban, İbrahim aleyhisselam'ın hatırasını ihya etmek, kurban bayramı ise insanlara bolluk olması için meşru kılınmıştır. Şu dört hayvan kurban olarak geçerli olmaz:

1- Belirgin şekilde bir gözü kör olan.

2- Belirgin şekilde hasta olan.

3- Belirgin şekilde topal olan.

4- Kemiğinde ilik kalmayacak kadar zayıf olan hayvan.

Kulağının çoğu kesik ve boynuzu kırık olan hayvan, iki boynuzu kırık olan hayvan, iki boynuzu da kökünden kopmuş, boynuzunun kabuğu kırılmış, iki gözü kör, merada bulunduğu halde otlamayan, her tarafı uyuz olmuş hayvanlar da bu hükme dahil edilir.

Kurbanın, bayram günü güneş doğup bayram namazı kılınacak kadar vaktin geçmesinden sonra kesilmesi şarttır. Bundan sonraki üç günde ise gündüz veya gece kurbanı kesmek sahihtir. Bu günlerin bitimiyle kurban kesim vakti sona erer. Kişi bir koyun veya bir keçi kestiği zaman, bu kendisi ve ev halkına yeter. Kişinin kestiği kurbandan yemesi, akrabalarına hediye etmesi ve fakirlere tasadduk etmesi sünnettir. Bazı alimler şöyle demişlerdir: Üçte birini yemek, üçte birini tasadduk etmek ve üçte birini depo etmek en faziletlisidir. Kişinin kurbanı kendi eliyle kesmesi ve "Bismillahi vallahu ekber. Allahumme haza an fulan (burada kendi ismini söyler)" demesi sünnettir. Eğer kendisi kesemiyorsa kesimde hazır bulunur.   

 

[1] Sahihu'l-Cami (3391)

[2] Bkz.: Seyyid Sabık; Fıkhu's-Sünne (3/319-325) Munavi; Feyzu'l-Kadir (3/534)

Go to the Top