Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 5: Hành Hương Hajj, Thăm Viếng Madinah, Giết Tế Qurbaan & A’qiqah

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 5: Hành Hương Hajj, Thăm Viếng Madinah, Giết Tế Qurbaan & A’qiqah
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Nhóm học giả Islam
Dịch thuật: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Giới thiệu sơ lược: Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah: Chương 5: Hành Hương Hajj, Thăm Viếng Madinah, Giết Tế Qurbaan & A’qiqah, trong chương này phân tích những mục sau:
1- Mọi thứ liên quan đến hành hương Hajj & U’mrah.
2- Các nơi được phép thăm viếng ở Madinah.
3- Giết tế Qurbaan.
4- A’qiqah.
được trích từ quyển Giáo Lý Thực Hành Đơn Giản Từ Hào Quang Qur’an và Sunnah được in ấn tại Trung Tâm Ấn Loát Quốc Vương Fahd, do tập thể U’lama ưu tú soạn thảo và
Thêm vào ngày: 2014-09-20
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/727989
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Hành Hương Hajj
1.4 MB
: Hành Hương Hajj.pdf
2.
Hành Hương Hajj
6 MB
: Hành Hương Hajj.doc
Xem thêm ( 7 )
Go to the Top