ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස පිං දහම් කරනු

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස පිං දහම් කරනු
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: තමන්ගේ හැකියාවට එකඟව තමා සතු ධනයෙන් යහපත් හේතුන් සඳහා විධිමත් ලෙස වියදම් නොකරන්නෙක් කිසි විටෙක ධර්මිෂ්ඨ භාවය ලබන්නේ නැත.
එකතු කළ දිනය: 2014-09-16
Short Link: http://IslamHouse.com/727888
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස පිං දහම් කරනු
424.7 KB
Open: ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස  පිං දහම් කරනු.pdf
2.
ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස පිං දහම් කරනු
2.8 MB
Open: ආත්මය පිරිසිදු කර ගනු පිණිස  පිං දහම් කරනු.doc
Go to the Top