විශ්වාසය කඩ කිරීම

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: විශ්වාසය කඩ කිරීම
භාෂාව: සිංහල
ලේඛකයා: මුහම්මද් ඉම්තියාස් යූසුෆ්
පරිවර්තනය: මාහිර් රම්ඩීන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: 01. වචනයෙන් හා ක්රිපයාවෙන් කරන වංචාවන්
02. පැවරීම් හා වගකීම් හි වංචාවන්
03. විශ්වාස කර පැවරූ භාණ්ඩ හා මුදල් ගනු දෙනු කිරීම
එකතු කළ දිනය: 2014-09-14
Short Link: http://IslamHouse.com/727859
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
විශ්වාසය කඩ කිරීම
757.4 KB
Open: විශ්වාසය කඩ කිරීම.pdf
2.
විශ්වාසය කඩ කිරීම
3.8 MB
Open: විශ්වාසය කඩ කිරීම.doc
Go to the Top