ప్రళయ కాలంలో దజ్జాల్ వస్తాడు గదా, మరి ప్రవక్తలందరూ తమ ప్రజలను దజ్జాల్ గురించి ఎందుకు హెచ్చరించారు ? దజ్జాల్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఆవిర్భవిస్తాడు

ఫత్వాలు విషయపు వివరణ
పేరు: ప్రళయ కాలంలో దజ్జాల్ వస్తాడు గదా, మరి ప్రవక్తలందరూ తమ ప్రజలను దజ్జాల్ గురించి ఎందుకు హెచ్చరించారు ? దజ్జాల్ ఎప్పుడు, ఎక్కడ ఆవిర్భవిస్తాడు
భాష: ఇంగ్లీష్
ఇస్లామీయ ధర్మ శాస్త్ర పండితుడు: ముహమ్మద్ అస్సాలెహ్ అల్ ఉతైమీన్
అంశాల నుండి: ఇస్లామీయ ప్రశ్నోత్తరాల వెబ్సైటు www.islamqa.info
సంక్షిప్త వివరణ: ప్రళయ కాలం కంటే ముందు దజ్జాల్ ఆవిర్భవించనప్పుడు, ప్రవక్తలు తమ ప్రజలను దజ్జాల్ గురించి ఎందుకు హెచ్చరించారు ? ఎప్పుడు దజ్జాల్ ఆవిర్భవిస్తాడు ?
చేర్చబడిన తేదీ: 2014-08-22
షార్ట్ లింకు: http://IslamHouse.com/722811
క్రింది విభజన ప్రకారం ఇది విషయపరంగా వర్గీకరించబడని వాటిని సంబోధిస్తున్నది
క్రింది భాషలలో ఇది అనువదించబడింది: ఇంగ్లీష్ - అరబిక్
దీనితో జతచేయబడిన విషయాలు ( 2 )
1.
The Dajjaal will emerge at the end of time, so why did the Prophets warn their people about him? And when and where will he emerge?
300.1 KB
: The Dajjaal will emerge at the end of time, so why did the Prophets warn their people about him? And when and where will he emerge?.pdf
2.
The Dajjaal will emerge at the end of time, so why did the Prophets warn their people about him? And when and where will he emerge?
2.8 MB
: The Dajjaal will emerge at the end of time, so why did the Prophets warn their people about him? And when and where will he emerge?.doc
Go to the Top