Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Khaalid bin Muhammad Al-Maajid
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Qiáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim: Tác giả nói: “Đây là bức thông điệp ngắn gọn gởi đến người Muslim mới cải đạo về các giáo luật quan hệ giáo tế với những người không phải Muslim, cách quan hệ với họ trong đất nước của họ và những điều liên quan. Bức thông điệp này là phần đáp lại lời yêu cầu của các anh em trong văn phòng đại diện cộng đồng ngoại kiều tại quận Assali thủ đô Riyadh khi mà họ thấy rằng cần phải có bài viết trình bày giải thích ngắn gọn và phù hợp cho những người Muslim mới cải đạo về khía cạnh quan hệ giao tế với những người ngoại đạo, và họ thấy rằng đây thực sự là khía cạnh quan trọng trong cuộc sống của người Muslim đặc biệt là đối với những người Muslim mới cải đạo.”
Thêm vào ngày: 2014-08-16
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/722535
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim
1.3 MB
: Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim.pdf
2.
Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim
5 MB
: Giáo Luật Quan Hệ Giao Tế Với Những Người Không Phải Muslim.doc
Go to the Top