එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: ධනවත් ඇමරිකානු කාන්තාවකගේ පැතුම:
ඉස්ලාමිය දේව ධර්මය පිළිබඳ ව කිසිවක් නොදැන ඇමරිකානු ජනතාව සම්පූර්ණයෙන් ම අන්ධකාරයේ සිටිති.
එකතු කළ දිනය: 2014-08-09
Short Link: http://IslamHouse.com/722299
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්
367.5 KB
Open:  එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි  ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්.pdf
2.
එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්
3.2 MB
Open:  එක දෙවියෙකු වෙතට මම ඇදී ගියෙමි  ඩයනා චාර්ල්ස් බ්රෙතස්ලින්.doc
Go to the Top