උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම නිතර පැතුවෙමි.

ලිපි Card Assembly
මාතෘකාව: උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම නිතර පැතුවෙමි.
භාෂාව: සිංහල
පරිවර්තනය: ජාසිම් බි දඉයාන්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අසාද් බී.ඒ.
කෙටි විස්තර: පෙන්තකොස්ත පාස්ටර්වරයෙකු සත්යව සොයා ගිය ගමන.
අෂ් ෂේය්ක් බින් බාස්ගෙන් ෂහාදා උගන්වනු ලැබුවේය.
එකතු කළ දිනය: 2014-08-06
Short Link: http://IslamHouse.com/722199
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම නිතර පැතුවෙමි.
525.6 KB
Open: උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම  නිතර පැතුවෙමි..pdf
2.
උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම නිතර පැතුවෙමි.
3.1 MB
Open: උත්තරීතර සත්‍යයක් ගැන මම  නිතර පැතුවෙමි..doc
Go to the Top