සොයාගත් නැවුම් යථාර්ථය

පොත Card Assembly
මාතෘකාව: සොයාගත් නැවුම් යථාර්ථය
භාෂාව: සිංහල
කර්තෘත්වය: මුහම්මද් අස්හර් මුහම්මද් යූසුෆ්
විමර්ෂන කිරීම: මුහම්මද් අකීල් මුහම්මද් අමීන්
ප්‍රකාශකයා: www.Jubaildawah.org. ඇරයුම් හා සමාජ දැනුවත් කිරීම් සඳහා දායකත්ව කාර්යාලය - ජුබෙයිල් - ඉස්ලාමීය මධ්යකස්ථානය රබ්වා
කෙටි විස්තර: ඉස්ලාම් දහම තම ජීවන සැලස්මක් ලෙස තෝරා ගත් පුද්ගලයින්ගේ අත්දැකීම්.
එකතු කළ දිනය: 2014-07-22
Short Link: http://IslamHouse.com/718864
මෙම ලිපිනය හේතුවක් මත පහත සදහන් ලෙස වර්ගී කර ඇත
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි - පෘතුගීසි
ඇමුණුම ( 1 )
1.
සොයාගත් නැවුම් යථාර්ථය
43.5 MB
Open: සොයාගත් නැවුම් යථාර්ථය.pdf
Go to the Top