Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan

Sách Giới thiệu chung
Chủ đề: Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan
Ngôn ngữ: Việt Nam
Tác giả: Ahmad bin Uthman Al-Mazeed - A’dil bin Aly Al-Shaddy
Dịch thuật: Abu Zaytune Usman bin Ibrahim
Hiệu đính: Abu Hisaan Ibnu Ysa
Nhà xuất bản: Văn phòng Al-Rabwah
Giới thiệu sơ lược: Kế Hoạch Cho Gia Đình: “Gia đình Islam ngày hôm nay thực sự cần đến một phiên hội thảo khẩn cấp để bàn bạc và tham khảo ý kiến với nhau về những dự án hữu ích và thiện tốt có thể thực hiện trong tháng Ramadan ân phúc. Với sự kêu gọi cấp bách này, chúng tôi thấy rằng mình nên thảo ra cho các gia đình Islam các mô hình của các dự án thiện tốt và công đức có lợi cho gia đình và công chúng để các gia đình có thể lựa chọn những dự án phù hợp”
Thêm vào ngày: 2014-07-01
Đường dẫn: http://IslamHouse.com/716518
Các chủ đề được phân loại theo thể loại:
Bảng liệt kê các ngôn ngữ khác: Arab (Ả-rập)
Phụ lục trang ( 2 )
1.
Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan
1 MB
: Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan.pdf
2.
Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan
6 MB
: Kế Hoạch Cho Gia Đình 30 Dự Án Hữu Ích Cho Cá Nhân, Gia Đình & Cộng Đồng Trong Tháng Ramadan.doc
Go to the Top