හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්

වීඩියෝ Card Assembly
මාතෘකාව: හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්
භාෂාව: සිංහල
කථිකයා: මුහම්මද් යූසුප් මුහම්මද් අස්හර්
විමර්ෂන කිරීම: සෆර් සාලිහ්
කෙටි විස්තර: ඉතා පිරිසිදු දේ ඔබට අනුමත කර ඇත. මෙම සංකල්පය ආහාරයට පමණක් සීමා නොවේ. ඉස්ලාමිය ජීවිතයේ සියලු දේවලට මෙය අදාලය
එකතු කළ දිනය: 2014-06-30
Short Link: http://IslamHouse.com/716491
පරිවර්තනය කළ මාතෘකාවේ විස්තර: අරාබි
ඇමුණුම ( 2 )
1.
හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්
60.7 MB
2.
හලාල් සහ හරාම් පිඵිබඳ විමසුමක්
Go to the Top