കിത്താബു സ്വിയാം-നോമ്പുകാരന് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: കിത്താബു സ്വിയാം-നോമ്പുകാരന് അനുവദനീയമായ കാര്യങ്ങള്‍
ഭാഷ: ചൈന
എഴുതിയ വ്യക്തി: മുഹമ്മദ് ഇബ്നു ഇബ്’റാഹീം അത്തവിജിരി
പരിഭാഷകര്‍: അബൂ അബ്ദുല്ലാഹ് അഹ്’മദ് ബ്നു അബ്ദുല്ലാഹ് അസ്സീനി
പരിശോധകര്‍: ലീ തഷ്നിഗ് ഷിയാ
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ശൈഖ് മുഹമ്മദ് ഇബ്’റാഹീം തുവൈജിരിയുട ഫിഖ്ഹുല്‍ ഇസ്ലാമി എന്ന ഗ്രന്ഥത്തിലെ പ്രസ്തുത വിഷയത്തിലുള്ള പ്രബന്ധത്തിന്‍റെ പരിഭാഷ.
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-29
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/70279
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ചൈന - അറബി - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 2 )
1.
对斋戒者可憎的、必需的与允可的事项
289.6 KB
: 对斋戒者可憎的、必需的与允可的事项.pdf
2.
对斋戒者可憎的、必需的与允可的事项
1.9 MB
: 对斋戒者可憎的、必需的与允可的事项.doc
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

4-对斋戒者可憎的、必需的与允可的事项

F-斋戒者过度地漱口和呛鼻、毫无必要地尝试食物、拔罐放血疗法等均属于可憎的行为。

F-当斋戒者听到昏礼拜的宣礼声时,他必须开斋;当他知道黎明已升起时,他必须戒除吃、喝等一切坏斋戒的事情。

F-无论何时穆斯林都应当远离说谎、背谈和骂人,特别是在“赖麦丹”月里。

艾布胡莱赖(愿主喜悦他)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“谁没有放弃谎言、非法的行为和愚昧,因为真主不需要他放弃吃喝。”[①]

F-如果封斋者能保证控制了自己,亲吻、隔着衣服抚摸或拥抱自己的妻子对他都是允许的,并无伤害,即使动了欲望也罢!如果他害怕自己陷入真主所禁止的事情中,如射精,那么,禁止他亲吻、抚摸或拥抱自己的妻子。

阿依莎(愿主喜悦她)的传述,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)说:“主的使者曾经封着斋同自己的妻子接吻、拥抱,他是你们中最能节制的人。”[②]

F-如果封斋者能够防备刷牙时不咽下牙膏中的任何成分,那么,允许他使用之,由于炎暑和干咳等类似的事情,允许斋戒者洗澡。

F-昼夜连续封斋中允许与禁止的事项

昼夜不分地连续封斋就是不吃不喝地连续封两昼夜或更多的斋戒,主的使者(愿主赐福之,并使其平安)曾禁止这种封斋的方法,他说:“你们别不分昼夜地连续封斋。谁想连续封斋,让他坚持到吃封斋饭的时分为止。”圣门弟子们问道:“主的使者啊!你不是也连续着昼夜封斋吗?使者说:“我和你们不一样,在夜间,真主供给我吃喝。”[③]

F-允许斋戒者咽下唾液。无论斋戒者与否,咽下痰都是憎恶,因为它是不洁净的。如果舌头或牙齿流血了,让他不要咽下,否则,坏斋。

F-先知(愿主赐福之,并使其平安)的封斋与开斋

Œ-伊本阿巴斯(愿主喜悦他)的传述,他说:“除了‘赖麦丹’月外,先知穆罕默德(愿主赐福之,并使其平安)没有封过任何整月的斋。当他封斋时,甚至会有人说:‘指主发誓,他这次不开斋了。’当他不封斋时,甚至也会有人说:‘指主发誓,他这次不封斋了’。”[④]

-侯麦迪的传述,他听艾奈斯(愿主喜悦他)说:“主的使者(愿主赐福之,并使其平安)如果在某个月中没有封斋,甚至我们猜测他不会在那个月封斋了;他如果在某个月中封斋,甚至我们又会猜测他在那个月里不会开斋了。在夜间,你以为他不礼拜,当你看他时你会发现,他在礼着拜;你以为他在礼拜,但当你看他时,他则睡着觉。[⑤]

 ________________________


[①]《布哈里圣训集》第6057

[②]《布哈里圣训集》第1927段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1106

[③]《布哈里圣训集》第1967

[④]《布哈里圣训集》第1971段,原文出自《布哈里圣训集》,《穆斯林圣训集》第1157

[⑤]《布哈里圣训集》第1972

 
അനുബന്ധ വിഷയങ്ങള് ( 5 )
Go to the Top