njaaŋum Ahmad Xadr Attarabelesie (Murattal) ci riwaaya Qaaluun jeleé ci Naafih

Al-khourâne bou tèdd bi Karte bou matalébi
Tour bi: njaaŋum Ahmad Xadr Attarabelesie (Murattal) ci riwaaya Qaaluun jeleé ci Naafih
Khamlé gou teunkou: njaaŋum Ahmad Xadr Attarabelesie ci riwaaya Qaaluun jeleé ci Naafih (Murattal) Mp3 128 Kb biŋaxamné dafabooke nji njaaŋŋin yuñu rannjétlé,
njaaŋum teurébi "haniine" Maakkatal mukarrama ñooko geéné.
Bess bi gnouko dougal: 2014-06-23
Adréss bougnou gâttal b: http://IslamHouse.com/695096
Yi thi ânde ( 114 )
1.
saaru Fatiha
935.2 KB
Open: saaru Fatiha.mp3
2.
saaru Baqara
143.3 MB
Open: saaru Baqara.mp3
3.
saaru Ali-Imran
87.2 MB
Open: saaru Ali-Imran.mp3
4.
saaru Nisaa-i
84.9 MB
Open: saaru Nisaa-i.mp3
5.
saaru Maa-ida
64.2 MB
Open:  saaru Maa-ida.mp3
6.
saaru An-haam
71.1 MB
Open:  saaru An-haam.mp3
7.
saaru Ahraaf
80.8 MB
Open:  saaru Ahraaf.mp3
8.
saaru Anfaal
30.5 MB
Open:  saaru Anfaal.mp3
9.
saaru Tawba
59.5 MB
Open:  saaru Tawba.mp3
10.
saaru Yuunus
42.1 MB
Open:  saaru Yuunus.mp3
11.
saaru Huud
44.2 MB
Open: saaru Huud.mp3
12.
saaru yuusuf
40.7 MB
Open: saaru yuusuf.mp3
13.
saaru Rahd
19.1 MB
Open:  saaru Rahd.mp3
14.
saaru Ibraahim
18.8 MB
Open: saaru Ibraahim.mp3
15.
saaru Hijri
14.6 MB
Open: saaru Hijri.mp3
16.
saaru Nahli
39.5 MB
Open: saaru Nahli.mp3
17.
saaru Israa-i
34.6 MB
Open: saaru Israa-i.mp3
18.
saaru Kahf
35.4 MB
Open: saaru Kahf.mp3
19.
saaru Maryam
23.5 MB
Open: saaru Maryam.mp3
20.
saaru Taaha
29.2 MB
Open: saaru Taaha.mp3
21.
saaru Anbiyaa-i
27.1 MB
Open: saaru Anbiyaa-i.mp3
22.
saaru Hajji
30.6 MB
Open: saaru Hajji.mp3
23.
saaru Mu-minuun
23.5 MB
Open: saaru Mu-minuun.mp3
24.
saaru Nuur
30 MB
Open: saaru Nuur.mp3
25.
saaru Furqaan
19.3 MB
Open: saaru Furqaan.mp3
26.
saaru shu-araa-i
27.1 MB
Open: saaru shu-araa-i.mp3
27.
saaru Namli
26.5 MB
Open: saaru Namli.mp3
28.
saaru Qasas
34.2 MB
Open: saaru Qasas.mp3
29.
saaru Hankabuut
22.3 MB
Open: saaru Hankabuut.mp3
30.
saaru Ruum
18.5 MB
Open: saaru Ruum.mp3
31.
saaru Luqmaan
11.6 MB
Open: saaru Luqmaan.mp3
32.
saaru Sajdah
9 MB
Open: saaru Sajdah.mp3
33.
saaru Ahzaab
30.8 MB
Open: saaru Ahzaab.mp3
34.
saaru Saba
18 MB
Open: saaru Saba.mp3
35.
saaru Faatir
17.6 MB
Open: saaru Faatir.mp3
36.
saaru Yaasiin
16.4 MB
Open: saaru Yaasiin.mp3
37.
saaru Saaffaat
20 MB
Open: saaru Saaffaat.mp3
38.
saaru Saad
16.4 MB
Open: saaru Saad.mp3
39.
saaru Zumar
26 MB
Open: saaru Zumar.mp3
40.
saaru Ghaafir
27.9 MB
Open: saaru Ghaafir.mp3
41.
saaru Fussilat
19.2 MB
Open: saaru Fussilat.mp3
42.
saaru Shuuraa
18.7 MB
Open: saaru Shuuraa.mp3
43.
saaru Zuxruf
19.3 MB
Open: saaru Zuxruf.mp3
44.
saaru Duxaan
8.2 MB
Open: saaru Duxaan.mp3
45.
saaru Jaathiya
10.6 MB
Open: saaru Jaathiya.mp3
46.
saaru Ahqaaf
13.4 MB
Open: saaru Ahqaaf.mp3
47.
saaru Muhammad
11.8 MB
Open: saaru Muhammad.mp3
48.
saaru Fat-hi
11.8 MB
Open: saaru Fat-hi.mp3
49.
saaru Hujuraat
7.5 MB
Open: saaru Hujuraat.mp3
50.
saaru Qaaf
8.2 MB
Open: saaru Qaaf.mp3
51.
saaru Zaariyaat
8 MB
Open: saaru Zaariyaat.mp3
52.
saaru Tuur
7.2 MB
Open: saaru Tuur.mp3
53.
saaru Najm
8 MB
Open: saaru Najm.mp3
54.
saaru Qamar
8 MB
Open: saaru Qamar.mp3
55.
saaru Rahmaan
10.2 MB
Open: saaru Rahmaan.mp3
56.
saaru Waaqi-ha
10.2 MB
Open: saaru Waaqi-ha.mp3
57.
saaru Hadiid
13.1 MB
Open: saaru Hadiid.mp3
58.
saaru Mujaadalah
10.7 MB
Open: saaru Mujaadalah.mp3
59.
saaru Hashri
11.1 MB
Open: saaru Hashri.mp3
60.
saaru Mumtahana
8.7 MB
Open: saaru Mumtahana.mp3
61.
saaru Saffi
4.9 MB
Open: saaru Saffi.mp3
62.
saaru Jumu-ha
4 MB
Open: saaru Jumu-ha.mp3
63.
saaru Munaafiquun
4.4 MB
Open: saaru Munaafiquun.mp3
64.
saaru Taghaabun
5.3 MB
Open: saaru Taghaabun.mp3
65.
saaru Talaaq
6.4 MB
Open: saaru Talaaq.mp3
66.
saaru Tahriim
6.4 MB
Open: saaru Tahriim.mp3
67.
saaru Mulki
7.2 MB
Open: saaru Mulki.mp3
68.
saaru qalam
7.3 MB
Open: saaru qalam.mp3
69.
saaru Haaq-qa
6.5 MB
Open: saaru Haaq-qa.mp3
70.
saaru Ma-haarij
5.3 MB
Open: saaru Ma-haarij.mp3
71.
saaru Nuuh
5.3 MB
Open: saaru Nuuh.mp3
72.
saaru Jinni
6.2 MB
Open: saaru Jinni.mp3
73.
saaru Muzzammil
4.5 MB
Open: saaru Muzzammil.mp3
74.
saaru Muddaththir
6.1 MB
Open: saaru Muddaththir.mp3
75.
saaru Qiyaama
3.7 MB
Open: saaru Qiyaama.mp3
76.
saaru Insaan
6 MB
Open: saaru Insaan.mp3
77.
saaru Mursalaati
4.7 MB
Open: saaru Mursalaati.mp3
78.
saaru Naba-i
4.2 MB
Open: saaru Naba-i.mp3
79.
saaru Naazi-haati
4.3 MB
Open: saaru Naazi-haati.mp3
80.
saaru Habasa
3.4 MB
Open: saaru Habasa.mp3
81.
saaru Takwiir
2.4 MB
Open: saaru Takwiir.mp3
82.
saaru Infitaar
1.8 MB
Open: saaru Infitaar.mp3
83.
saaru Mutaffifiin
3.9 MB
Open: saaru Mutaffifiin.mp3
84.
saaru Inchiqaaqi
2.4 MB
Open: saaru Inchiqaaqi.mp3
85.
saaru Buruuji
2.5 MB
Open: saaru Buruuji.mp3
86.
saaru Taariqi
1.5 MB
Open: saaru Taariqi.mp3
87.
saaru Ahlaa
1.7 MB
Open: saaru Ahlaa.mp3
88.
saaru Ghaachiya
2.1 MB
Open: saaru Ghaachiya.mp3
89.
saaru Fajri
3.1 MB
Open: saaru Fajri.mp3
90.
saaru Baladi
1.8 MB
Open: saaru Baladi.mp3
91.
saaru Baladi
1.4 MB
Open: saaru Baladi.mp3
92.
saaru Chamsi
1.7 MB
Open: saaru Chamsi.mp3
93.
saaru Layli
1 MB
Open: saaru Layli.mp3
94.
saaru Dhu-haa
695.1 KB
Open: saaru Dhu-haa.mp3
95.
saaru Char-hi
872.7 KB
Open: saaru Char-hi.mp3
96.
saaru Tiini
1.5 MB
Open: saaru Tiini.mp3
97.
saaru Halaqi
690.2 KB
Open: saaru Halaqi.mp3
98.
saaru Qadri
2.1 MB
Open: saaru Qadri.mp3
99.
saaru Bayyinati
997.6 KB
Open: saaru Bayyinati.mp3
100.
saaru Zulzilati
1 MB
Open: saaru Zulzilati.mp3
101.
saaru Haadi-yaati
968.6 KB
Open: saaru Haadi-yaati.mp3
102.
saaru Qaari-ha
838 KB
Open: saaru Qaari-ha.mp3
103.
saaru Takaathur
444.9 KB
Open: saaru Takaathur.mp3
104.
saaru Hasri
842.1 KB
Open: saaru Hasri.mp3
105.
saaru Humaza
667.4 KB
Open: saaru Humaza.mp3
106.
saaru Fiili
555.5 KB
Open: saaru Fiili.mp3
107.
saaru quraych
753.9 KB
Open: saaru quraych.mp3
108.
saaru Maa-huun
370.7 KB
Open: saaru Maa-huun.mp3
109.
saaru Kawthar
637.6 KB
Open: saaru Kawthar.mp3
110.
saaru Kaafiruun
549 KB
Open: saaru Kaafiruun.mp3
111.
saaru Nasri
596.8 KB
Open: saaru Nasri.mp3
112.
saaru Masadi
372.7 KB
Open: saaru Masadi.mp3
113.
saaru Ixlaas
526.6 KB
Open: saaru Ixlaas.mp3
114.
saaru Falaqi
637.6 KB
Open: saaru Falaqi.mp3
Go to the Top