ഏകദൈവാരാധനയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം

ലേഖനങ്ങള്‍ ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഏകദൈവാരാധനയിലേക്കുള്ള ക്ഷണം
ഭാഷ: ഇംഗ്ലീഷ്
എഴുതിയ വ്യക്തി: അബ്ദു റ’ഊഫ് ശാക്കിര്‍
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-25
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/69320
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഇംഗ്ലീഷ് - അറബി - തായ്‌ - ബോസ്നിയന്‍ - ബെങ്കാളി - ഉസ്ബക്‌ - തുര്‍കിഷ്‌
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 1 )
1.
You Are Invited to Have no Other God except the One True God Who Was Worshipped
76.4 KB
: You Are Invited to Have no Other God except the One True God Who Was Worshipped.pdf
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Most people realize that there is only one true God. Throughout history, this one true God has appointed many good men to tell others about Him so that humans everywhere may turn away from false gods and worship Him alone. Abraham, Moses and Jesus (peace be upon them) all spoke about this one God and worshipped Him alone. In the Gospel According to Matthew, 26:39 (King James Version) we are told that Jesus ‘fell on his face, and prayed’ to God. And in the Gospel According to John, 17:3, Jesus declares that the one he prayed to is the only true God.

This very God speaks to us in these last days in His final Scripture which He will safeguard from corruption. God announces in His book good news to all those who believe in Him and do right. He says : Surely those who say: ‘Our Lord is Allah’, and afterwards are upright, the angels descend upon them, saying: Fear not nor grieve, but hear good tidings of the Paradise which you are promised. We are your protecting friends in the life of the world and in the Hereafter. There you will have (all) that your souls desire, and there you will have (all) for which you ask. A gift of welcome from the Forgiving, the Merciful. (Qur’an 41:30-32). Those who believe and do good works and believe in that which is revealed unto Muhammad – and it is the truth from your Lord – He rids them of their ill-deeds and improves their condition. That is because those who disbelieve follow falsehood and because those who believe follow the truth from their Lord. (Qur’an 47:2). Accept this invitation, therefore, and enjoy a life of peace and satisfaction on earth, then everlasting life in God’s paradise. The true scripture promises all this to those who choose no other god except the One True God who was worshipped by Abraham, Moses, Jesus, and Muhammad (peace be upon them). The truth has now come to you from your Lord! Won’t you accept it?

An article of One Minute Messages, written by Brother Abdarraouf Shakir.

 
Go to the Top