ഫിഖ്ഹു സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നോമ്പ്

ആഡിയോസ് ഇനം-വിവരണം
അഡ്രസ്സ്: ഫിഖ്ഹു സുന്ന,കിത്താബുല്‍ അസീസ് എന്നിവയുടെ വിവരണം.-അദ്ധ്യായം:നോമ്പ്
ഭാഷ: ഫ്രെഞ്ച്‌
പ്രഭാഷകന്‍: അബ്ദുല്‍ അസീം ബിന്‍ ബദവി
പരിഭാഷകര്‍: യൂസുഫ് അബൂ അനസ്
പ്രസാധകര്‍: ഇസ്’ലാമിക് കാള്‍ ആന്‍റ് ഗൈഡന്‍സ് സെന്‍റര്‍ - റബ്’വ
സംക്ഷിപ്തം: ആരാധനകള്‍, ഇടപാടുകള്‍ മുതലായ കര്‍മ്മശാസ്ത്ര വിധികള്‍ ഉള്‍കൊള്ളുന്ന ശൈഖ് അബ്ദുല്‍ അളീം ബദവിഉയ്ടെ പ്രസ്തുത ഗ്രന്ഥങ്ങള്‍ക്ക് അബൂ അനസ് നല്‍കിയ വിവരണം
ചേര്‍ത്ത തിയ്യതി: 2007-12-21
ബ്രീഫ് ലിങ്ക്: http://IslamHouse.com/68568
താഴെ വരുന്ന ഇനങ്ങള് വിഷയാടസ്ഥാനത്തില് ക്രമീകരിക്കപ്പെട്ടവ
താഴെ പറയുന്ന ഭാഷയിലേക്ക് ഈ കാര്ഢ് ഭാഷാന്തരം ചെയ്തിരിക്കുന്നു: ഫ്രെഞ്ച്‌ - അറബി - ബോസ്നിയന്‍ - ബെങ്കാളി - തായ്‌ - ഉസ്ബക്‌ - ഇംഗ്ലീഷ്
കൂടെയുള്ള അറ്റാച്മെന്റ് ( 6 )
1.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°1
18.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°1.mp3
2.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°2
13.5 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°2.mp3
3.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°3
20.6 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°3.mp3
4.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°4
20.1 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°4.mp3
5.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°5
23.9 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°5.mp3
6.
Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°6
22 MB
: Al-Wajiz ou le résumé de la jurisprudence islamique : Chapitre du jeûne, cours n°6.mp3
സംക്ഷിപ്തങ്ങളുടെ വിവരണം

Description de chaque cours du chapitre du jeûne

 

 

 

 

  1. Cours n°1 : Le livre du Jeûne- Le jugement du jeûne- Les mérites du jeûne- L’obligation de jeûner à la vue de la lune – Comment définir le début du mois du ramadan ?
  2. Cours n°2 : Chapitre de ceux pour qui le jeûne est obligatoire – Le jeûne du voyageur et du malade – L’interdiction de jeûner pour la femme ayant ses menstrues ou lochies – Que doivent faire les personnes âgées, les personnes atteintes d’une maladie incurable, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent ; lorsqu’elles ne peuvent pas jeûner ?
  3. Cours n°3 : Chapitre des piliers du Jeûne – Les actes qui annulent le jeûne – Les comportements à observer en état de jeûne – Le sahour.
  4. Cours n°4 : Chapitre des comportements à observer en état de jeûne- S’abstenir de dire ou de faire du mal – d’être généreux et d’apprendre le Coran – s’empresser de rompre le jeûne – rompre le jeûne avec des dattes ou de l’eau – l’invocation à dire lors de la rupture du jeûne – Chapitre des choses autorisées pour le jeûneur – Se laver pour se rafraîchir – Rincer sa bouche et son nez – la saignée – Embrasser en état de jeûne.
  5. Cours n°5 : Chapitre du jeûne surérogatoire – Le jeûne des six jours de Chawal – Le jeûne du jour de ‘Arafa, du neuvième et dixième (‘Achoura) jour de Mouharram – Jeûner une grande partie du mois Mouharram – Le jeûne durant le mois de Cha’bane – Le jeûne du lundi et du jeudi – Le jeûne des 13ème, 14ème et 15ème jour de chaque mois lunaire – Jeûner un jour sur deux – Jeûner les neuf premiers jours du mois de Dhoul Hijja – Chapitre des jours dans lesquels il est interdit ou déconseillé de jeûner : Le jour des deux fêtes- Les trois jours de tachrik – Le vendredi seul – Le samedi seul – La seconde moitié du mois de Cha’bane – Le jour du doute – Le jeûne continuel – L’interdiction à la femme de jeûner sans l’autorisation de son mari lorsqu’il est présent.
  6. Cours n°6 : Chapitre de la retraite spirituelle – La nuit du destin.
വീണ്ടും കാണുക ( 3 )
Go to the Top